EPIC Startup Incubator Finalists May Have the Opportunity to Train in Silicon Valley

EPIC Startup Incubator Finalists May Have the Opportunity to Train in Silicon Valley

January 31, 2017

Source: https://news.am/arm/news/370480.html Ուսանողական 6 թիմեր են պայքարում Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Ձեռներեցության և նորարական տեխնոլոգիաների կենտրոնի (EPIC) ծրագրի շրջանակներում մրցանակային տեղերի համար։

Watertown Native Starts Journal in Armenia

Watertown Native Starts Journal in Armenia

January 13, 2017

Poet and teacher Arto Vaun studied literature and creative writing at the University of Massachusetts Boston, and for the past three years the Watertown native has been living in Yerevan, the capital of Armenia, where he’s been launching the Center for Creative Writing at the American University of Armenia.

AUA Extension Empowers a Nation

AUA Extension Empowers a Nation

January 12, 2017

YEREVAN — I came to my recent visit to the American University of Armenia (AUA) well aware of the graduate degree programs. My husband and I enjoyed watching the May 2016 graduation ceremony via YouTube.