AUA in the Media

TheAmenianWeekly: AUA Receives $566,500 from ASHA to Establish Innovation & Technology Incubation Center

YEREVAN—The American Schools and Hospitals Abroad (ASHA) program of the U.S. Agency for International Development (USAID) recently awarded the American University of Armenia (AUA) with a $566,500 grant to create, furnish, and equip an Innovation & Technology...
Read More

Civilnet: Բնապահպանները կրթության ցանցը նետեցին

Նոյեմբերի 18-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում տեղի ունեցավ Բնապահպանական կրթության ցանցի ստեղծման հուշագրի ստորագրման արարողություն։...
Read More

MassisPost: Vartan Gregorian Donates Book Collection to American University in Armenia

YEREVAN — The American University of Armenia (AUA) welcomed Vartan Gregorian, president of Carnegie Corporation of New York, for the official opening of his personal book collection at the Armenian General Benevolent Union (AGBU) Papazian Library.
Read More
, ,

Media Coverage: 20th Anniversary Celebration of AUA First Graduation and Launch of Alumni Endowment Fund

This July the Class of ‘93 celebrated its 20 year reunion by joining forces to initiate an Alumni Endowment Scholarship Fund. It was truly inspiring to meet with the first graduates of […]
Read More

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի ուսումնասիրությունը․ «Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում հանգեցնում է աղքատության և եկամտի անհավասար բաշխման»

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնը ՀԱՀ-ի բիզնեսի և տնտեսագիտության քոլեջի հետ համատեղ իրականացրել է...
Read More