AUA in the Media

Orer: AUA President Armen Der Kiureghian’s “Reflections in Watercolor” on Exhibit in Akian Gallery

Yerevan, Armenia – From June 24 to July 30, 2015, the American University of Armenia (AUA) will be showcasing watercolor paintings by AUA President Armen Der Kiureghian in the university’s Akian Art Gallery.
Read More

ՀՀ սփյուռքի նախարարն ընդունեց մշակութային, կրթական և ազգային գործիչ, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հրավիրյալ դասախոս Հայկ Մսրլյանին (ԱՄՆ):

Հունիսի 4-ին ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ընդունեց մշակութային, կրթական և ազգային գործիչ, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հրավիրյալ...
Read More

Mirror-Spectator: Kulhanjian Scholarship Recipient Gives Back by Bringing Modern Language Instruction to Rural Armenia

YEREVAN — Dianna Torosyan (MA Teaching English as a Foreign Language, ’16), a student at the American University of Armenia (AUA), is the recipient of the Hripseme Zoornajian Kulhanjian Scholarship, which was established in 2014 in memory of Hripseme...
Read More