Archives for 2016

You are browsing the site archives by date.

Implementing WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 14  through Advocacy and Trainings

In 2014, the American University of Armenia (AUA) School of Public Health (SPH) was one of the 19 organizations worldwide that was competitively awarded the 2-year grant to expand the work in the field of tobacco dependence treatment.
Read More

ՀՀ-ում համալսարանական առաջին ձեռներեցության EPIC կենտրոնում մեկնարկել է ստարտափ ինկուբացիոն ծրագիրը

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) նորաբաց առաջին Ձեռներեցության եւ Նորարարական Տեխնոլոգիաների Կենտրոնը (Entrepreneurship and Product Innovation Center -...
Read More

Civilnet: Ruben Vardanyan Establishes Scholarship Fund for Non-Armenian Students to Study at AUA

Source: Civilnet Ռուբեն Վարդանյանը կրթաթոշակ է հիմնում Մերձավոր Արևելքի ոչ հայ երիտասարդների՝ AUA-ում ուսանելու համար2016-11-28 11:16:29Ռուբեն Վարդանյանը...
Read More