Առողջպահության նախարարությունն ու Հայաստանում ամերիկյան համալսարանը ստորագրեցին փոխգործակցության հուշագիր

Առողջպահության նախարարությունն ու Հայաստանում ամերիկյան համալսարանը ստորագրեցին փոխգործակցության հուշագիր

August 29, 2015

ՀՀ առողջապահության նախարարության և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի միջև կնքված փոխգործակցության հուշագիրը պետք է հետագա համագործակցության նոր որակ ապահովի բուհի և պետական կառույցի միջև:

Министр здравоохранения Армении и президент Американского университета подписали меморандум

Министр здравоохранения Армении и президент Американского университета подписали меморандум

August 29, 2015

Министр здравоохранения Армении Армен Мурадян и президент Американского университета Армении Армен Тер-Кюрегян подписали меморандум о взаимопонимании, цель которого – поднять на новый уровень дальнейшее взаимодействие между Минздравом и университетом.

Jamanak: ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ՆՈՒԻՐԵԱԼ ՄԸ

Jamanak: ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ՆՈՒԻՐԵԱԼ ՄԸ

July 13, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի (ՀԱՀ) «Ա­գեա­ն» պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ այս օ­րե­րուն իւ­րա­յա­տուկ ցու­ցա­հան­դէս մը կազ­մա­կեր­պուած է: Իր հիմ­նադր­ման օրուը­նէ ի վեր պատ­կե­րաս­րա­հը ա­րուես­տի զա­նա­զան ճիւ­ղե­րու մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող հե­ղի­նակ­ներ հիւ­րըն­կա­լած է՝ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լով ա­նոնց գոր­ծե­րը: