Armenia’s First Solar Plant to Begin Construction in 2019

Armenia’s First Solar Plant to Begin Construction in 2019

August 2, 2017

[The Armenian Weekly] The American University of Armenia hosts both photovoltaic panels that generate electricity, as well as solar water heating panels that directly and efficiently heat water, offsetting natural gas demand.

President Sargsyan Emphasizes AUA’s Role in RA-US Relations

President Sargsyan Emphasizes AUA’s Role in RA-US Relations

August 1, 2017

[Armenpress]: “We must not forget the activity of the American University of Armenia which has a close connection with the economy and is a good center of preparing cadres. Here it is important to note that the university is constantly developing.”

AUA PRESIDENT VISITS THE WESTERN DIOCESE

AUA PRESIDENT VISITS THE WESTERN DIOCESE

July 20, 2017

[wdacna.com] Dr. Armen Der Kiureghian, President of the American University of Armenia (AUA) visited the Western Diocese of the Armenian Church of North America on July 18, 2017. Dr. Der Kiureghian, who was accompanied by Mrs. Aline Barsoumian, AUA’s Assistant Director of Development of Annual Giving and Engagement, met with the Diocesan Primate.

IT Teens: Naneh Sargsyan

IT Teens: Naneh Sargsyan

July 10, 2017

[iTel]: “I wish to deepen my knowledge in both directions. I am going to continue my education as a future programmer at American University of Armenia. I will try applying to some foreign universities once I have a chance. I see my future in Armenia, so I intend to come back even if I study abroad,” she remarked.

Cooperation Discussed Between AUA and Artsakh State University

Cooperation Discussed Between AUA and Artsakh State University

June 16, 2017

On June 15, Artsakh (formerly Nagorno-Karabagh) Republic President Bako Sahakyan received Executive Director of the “Hayastan” All-Armenian Fund Ara Vardanyan, Vice President of the American University of Armenia (AUA) Ashot Ghazaryan, and AUA President Emeritus and Chair of the Turpanjian Rural Development Program Dr. Haroutune Armenian.

SPH Zvart Avedisian Onanian Center for Health Services Research and Development Senior Researcher Arusyak Harutyunyan Discusses How Primary Physicians Can Help in the Fight Against Smoking

SPH Zvart Avedisian Onanian Center for Health Services Research and Development Senior Researcher Arusyak Harutyunyan Discusses How Primary Physicians Can Help in the Fight Against Smoking

June 14, 2017

Հայաստանում ծխողների քանակը նվազեցնել կարող է ոչ միայն նոր օրենքների ընդունումը, այլեւ առաջնային օղակի բժիշկների ավելի արդյունավետ աշխատանքը։ Զարգացած մի շարք երկրներում հենց այդ մասնագետներն են իրենց հիվանդներին տեղեկացնում ծխելու վնասի մասին ու հենց նրանք էլ կարող են օգնել հիվանդներին ազատվել ծխախոտային կախվածությունից։